Janka otužuje už 3 sezónu

Otuzovanie

Janka Takács Horníčková je Active life pozitívna už nejaký ten čas 😊. Má široké spektrum aktivít nielen v práci v Lige proti rakovine, s ktorou sa nám podarilo urobiť nejednu spoločnú prospešnú akciu, ale aj v oblasti športovania a hlavne otužovania. Práve začína svoju tretiu otužovaciu sezónu, tak sme jej opýtali: Ako dlho otužuješ? Čo ťa k otužovaniu priviedlo? Ako prijalo […]