Magna HILL RACE 2022 a úžasných 4019 € pre Šimonka

Magna HILL RACE 2022 sme si užili po dvoch rokoch virtuálnej verzie, presne tak ako sa má, s výbehom na najvyšší vrch v okolí Košíc – Kojšovskú hoľu. Podarilo sa nám zapojiť stovky ľudí reálne na Zlatej Idke, ako virtuálnych bežcov po celom Slovensku. Vďaka tomu sme mohli v mene všetkých odovzdať symbolický šek do […]