test post

Rok 2020 sme začali POZITÍVNE, v tom pravom slova zmysle, už 4. januára VÍŤAZSTVOM v podaní super bežca a človeka Jara Baláža celkové prvenstvo za rok 2019 v celoročnej súťaži Sri Chinmoy Marathon – kategória veteráni!  Od 5. januára až do 8. marca sme sa stihli otužovať na Bukovci. 10 NEDEĽNÝCH KÚPAČIEK si užívali mnohí z nás. A dodnes […]

Active life rok 2020 bol plný aktivít

Active life rok 2020 bol plný behu, pohybu, aktivít, charity, prekvapení a noviniek napriek úradujúcemu COVIDu.  Rok 2020 sme začali POZITÍVNE, v tom pravom slova zmysle, už 4. januára VÍŤAZSTVOM v podaní super bežca a človeka Jara Baláža celkové prvenstvo za rok 2019 v celoročnej súťaži Sri Chinmoy Marathon – kategória veteráni!  Od 5. januára až do 8. […]