Darovanie krvi

darovanie krvi

Darovanie krvi robíme pravidelne, počas celého roka. Pandemická situácia čiastočne narušila naše darovania, no napriek tomu pokračujeme v tomto krásnom posolstve. Aj toto darovanie sa konalo v spolupráci s Centrom pomoci Ligy proti rakovine na Paulínyho ulici v Košiciach. A nieslo sa v štandardne priateľskej atmosfére. Veď posúďte sami: Naše darovanie sa konajú štandardne v […]