1., 2. a 3. miesto na podujatí Caste cross Veľká Ida

Naša parádne Active life ženy krásne zažiarili 23.4.2022 na podujatí Castle cross Veľká Ida, kde obsadili všetky 3. miesta v kategórii! – Helena Benková – Monika Sehnalová – Silvia Horváthová BLAHOŽELÁLME! Chceš sa pridať do nášho Active life teamu? Poď na www.projektactivelife.sk a dozvieš sa viac nielen o výhodách, ale aj našej práci a úspechoch!