Category: Komunitné projekty

Darovanie krvi

Darovanie krvi

Podarilo sa! Vyše 40 darcov a z toho 10 prvodarcov! Aj to je bilancia nášho ostatného darovania krvi, ktoré sa sa konalo v Centre pomoci

Komunitny projekt - oprava trafostanice

Trafostanica 101

Podarilo sa nám zrekonštruovať v poradí už 3 Trafostanicu v Košiciach. Skrášľujeme tak verejný priestor a tešíme ním nielen obyvateľov tohto mesta. Z pôvodne fádnej

Pomáhali sme pri Plachého míli

Ako komunita sa snažíme pomáhať, kde len vieme. Motivujeme ľudí k pohybu celoročne našimi tréningovými behmi. Boli sme oslovení, aby sme prišli dopomôcť a zapožičať

Charita

Opäť sme potešili ľudí bez domova

Po druhýkrát sa nám podarilo získať a odniesť zeleninu pre chudobných do Bernátoviec, do neziskovej organizácie OÁZA – nádej pre nový život. Opätovne sa nám

darovanie krvi

Darovanie krvi

Darovanie krvi robíme pravidelne, počas celého roka. Pandemická situácia čiastočne narušila naše darovania, no napriek tomu pokračujeme v tomto krásnom posolstve. Aj toto darovanie sa

Spoločenská zodpovednosť

Komunita Active life pomohla aj v náročných časoch hromadného celoplošného testovacia, na ktoré neboli samosprávy pripravené. Postavili sme Active life stany na sídlisku KVP a

Trafostanica

Vynovená Trafostanica T311

17.9.2020 sme oficiálne otvorili v poradí už 2. zrekonštruovanú trafostanicu v Košiciach, konkrétne na Krivej ulici. Opäť raz sme dokázali, že graffiti vedia verejný priestor