Category: Komunitné projekty

Trafostanica T624

V poradí prvá naša lastovička, premena trafostanice a skrášlenie verejného priestoru, vyšla na jednotku. Vynovenú trafostanicu si viete pozrieť na sídlisku KVP na Drábovej ulici.

Vylepšenie Historických hradieb

Naše historické hradby dlho odolávali akémukoľvek poškodeniu. Napriek tomu sa jedného dňa našiel niekto, kto nám znehodnotil časť steny. Ani to nás však neodradilo od